Privacy Policy

Versie: 20180525

De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website Praktijk de Driesprong bezoekt en voor de huidige cliënten.

1. Beheer
De website https://praktijk-de-driesprong.nl staat onder beheer van Erna Stavenuiter-Dijcks en de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers
a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan https://praktijk-de-driesprong.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
b. Praktijk de Driesprong Psychosociale Hulpverlening zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies
a. Praktijk de Driesprong Psychosociale Hulpverlening maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren.
b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
d. Praktijk de Driesprong Psychosociale Hulpverlening maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Praktijk de Driesprong Psychosociale Hulpverlening, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Praktijk de Driesprong Psychosociale Hulpverlening is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

6. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Praktijk de Driesprong Psychosociale Hulpverlening kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
a. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het maken van een afspraak, versturen van een factuur
b. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van tips en advies en dergelijke, waarvan Praktijk de Driesprong Psychosociale Hulpverlening denkt dat het kan bijdragen tot verbetering van het welzijn.
c. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Praktijk de Driesprong Psychosociale Hulpverlening zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Tenzij daar expliciet toestemming door de klant is gegeven, met één uitzondering: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

7. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Praktijk de Driesprong Psychosociale Hulpverlening verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

8. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Praktijk de Driesprong Psychosociale Hulpverlening kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Praktijk de Driesprong Psychosociale Hulpverlening voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Algemene Voorwaarden | Privacy Policy
KvK: 51966271